Lozinci

Uneori, e mai bine să deschizi rana, decât să lași puroiul să te macine. Pesedeilor bătrâni le voi trezi sigur nostalgii bolnave. Pesedeii tineri sunt doar niște proști, prostiți de părinții lor, cu ADN-ul specific. Ceilalți e bine să știe, ca nu cumva, să se mai repete calvarul. Cred deci, că fac o plăcere tuturor. Ca să nu vă stricați ziua, luați doar partea amuzantă.

Trebuie să știți că lozincile nu erau spontane. Ele erau serios pregătite de la centru, erau aprobate, abia apoi erau folosite. Deși existau profesioniști adevărați (chiar dacă erau ai răului), cultul personalității lui ceașcă și al leanei fiind în floare, lozincile nu puteau fi scurte, la obiect, ritmate, fiindcă dragostea pentru iubiții conducători nu se putea exprima scurt, trebuiau înflorituri penibile. De fapt, totul era penibil fiindcă acea dragoste virtuală nu exista. De aceea, hârtia higienică adusă la Tv acum mai mult de 30 de ani a fost un gest util.

Iată o selecție a aprobatelor pentru 1 mai muncitoresc 1989 (Arhivele Naționale, Fond CC al PCR – Secția Cancelarie, dos. nr. 12/1989 – arhivelenationale.ro):

 1. Trăiască Partidul Comunist Ro­mân, în frunte cu secretarul său general, toarșu’ ceașcă! – dragoste mare dom-le, l-au împuscat în mai puțin de opt luni.
 2. Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, toarşu’ ceașcă!
 3. Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, toarşu’ ceașcă! – ce glumă, unitatea de nezdruncinat.
 4. Trăiască Partidul Comunist Ro­mân – forța politică conducătoare a societății noastre socialiste!forța unică.
 5. Trăiască Partidul Comunist Român – conducătorul încercat al po­po­rului nostru pe calea socialismului și comunismului! – călit la Canal, Pitești, Sighet, …
 6. Trăiască Partidul Comunist Ro­mân – continuatorul tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare, ale poporului român! – care tradiții? Poate geto-dace.
 7. Partidul – ceașcă – România!
 8. ceașcă – PCR
 9. Stima noastră și mândria, ceașcă – România!
 10. ceașcă – eroism, România – comunism! – probabil eroismul de la Vadu Roșca unde a împușcat țărani.
 11. ceașcă și poporul! – da, da.
 12. ceașcă și poporul, patria și tricolorul! – sigur că da.
 13. ceașcă – România – Pace! – noi decideam pacea lumii.
 14. ceașcă – Pace!
 15. ceașcă – România – Viitorul! – asta e vizionară, Hai Hagi!
 16. Epoca ceașcă – epoca de aur a României socialiste! – nu știu unde era aurul acela.
 17. Epoca ceașcă – epocă de glorioasă istorie, de mărețe înfăptuiri socialiste și luminoase perspective! – se referă probabil la ghiorăitul mațelor.
 18. În deplină unitate, sub condu­cerea Partidului Comunist Român, să acționăm pentru realizarea ne­a­bă­tută a Programului partidului de fă­u­rire a societății socialiste multilate­ral dezvoltate și înaintare a României spre comunism!
 19. Trăiască patria noastră liberă și independentă – Republica Socialistă România!
 20. Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România, liberă, independentă și demnă în rândul națiunilor lumii! – independența sub călcâiul Rusiei, economic pe ultimele locuri în estul socialist al Europei.
 21. Trăiască harnicul și talentatul popor român – constructor eroic al societății socialiste multilateral dezvoltate! – mii de oameni făceau repetiții pentru manifestațiile lui ceașcă, cine naiba muncea cu hărnicie?
 22. Să acționăm ferm pentru înfăptuirea hotărârilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român! – e bună.
 23. Prin munca noastră hotărâtă pentru realizarea planului și a angajamentelor pe anul 1989, să întărim necontenit forța economică și independența patriei socialiste!
 24. Trăiască eroica noastră clasă muncitoare!clasa muncitoare?
 25. Trăiască țărănimea patriei noastre! – băi țărane!
 26. Trăiască intelectualitatea patriei noastre!moarte intelectualilor!
 27. Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a celor care muncesc, ziua frăției muncitorilor de pretutindeni!cei ce muncesc?
 28. Trăiască 1 Mai – Ziua muncii!
 29. Trăiască Partidul Comunist Român, detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale! – eee, eram fruncea.
 30. ­Trăiască comunismul, viitorul luminos al întregii omeniri! – asta cred că e cea mai bună.
 31. Trăiască solidaritatea și cola­borarea între partidele comuniste și muncitorești, între toate forțele revoluționare, progresiste, democratice și antiimperialiste! – nu contează, antiimperialist să fie.
 32. Trăiască prietenia, colaborarea frățească și solidaritatea tuturor țarilor socialiste!
 33. Trăiască prietenia și colaborarea dintre toate popoarele lumii!
 34. Să triumfe lupta popoarelor pentru întărirea securității și colaborării în Europa și în întreaga lume! – care era amenințarea la securitatea Europei?
 35. Să triumfe politica de destindere, colaborare, securitate, pace și independență națională!
 36. Trăiască lupta unită a popoarelor pentru pace, dezarmare, pentru o lume fără arme și fără războaie!
 37. O sută de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca zi a solidarității internaționale a celor care muncesc.

Îmi aduc aminte cu multă greață de programul Tv prelungit în această zi, emisiuni închinate toarşului și toarşei, versuri unsuroase și cântece patriotice revoluționare, muzică de promenadă cu fanfara armatei. Îmi mai aduc aminte de speranța că se bagă ceva, orice, undeva. Vă ofer și niște titluri de reportaje ale vremii dedicate zilei de 1 Mai, precum „Din inima întregii țări“ sau „Florile Muncii“.

Indiferent de profesie, intelectuali, elevi, muncitori și țărani se strângeau să transmită celor doi toarși ”sentimentele de înaltă prețuire, adâncă recunoștință și dragoste fierbinte ale întregului popor”.

Ei, ce ziceți, am încheiat frumos?

3 comentarii la „Lozinci

 1. Pingback: Cuprins | Născut pe lista neagră

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s